Pimpinan Jurusan

Ketua Jurusan merangkap Ka. Prodi PPKn:

Drs. Tijan M.Si.
NIP 196211201987021001

Sekretaris Jurusan

Andi Suhardiyanto S.Pd.,M.Si
NIP 197610112006041002

Ka Prodi Ilmu Politik

Moh. Aris Munandar S.Sos, MM
NIP 197207242000031001

Ka Laboratorium

Noorochmat Isdaryanto S.S., M.Si
NIP 197112042010121001